Foto credit: Adobe Stock (Disko Bay, Groenland).

Over mij

Al zo lang ik kan herinneren was ik op woorden, op het mooie spreken, op heldere communicatie verliefd. Na twee prijzen voor Engels op de middelbare school, was ik echter ontmoedigd om dit pad te volgen — als ik van eenvoudige komaf ben — ten gunste van een opleiding die vermoedelijk veiliger en de moeite waard zou zijn. Zo kreeg ik mijn handelsingenieur diploma Ingénieur commercial (vandaag hergenomen “ingénieur de gestion”), HEC Management School, Universiteit van Luik, België

Curriculum (in 1997)
Talen: Engels, Nederlands, Spaans | Recht: Grondwettelijk en Europees recht, Verbintenissenrecht, Handelsrecht, Gevorderd handelsrecht, Sociaal recht, Fiscaal recht | Financieel beheer: Inleiding op financieel beheer, Boekhouding en financieel beheer, Analytische boekhouding (Activity-based Costing), Beheersboekhouding, Financiële analyse, Financieel beheer van een onderneming (Seminar), Financiële controle, Financiëring van de onderneming, Vermogensbeheer en financiële modellen | Economie: Algemene en industriële economie, Macro-economie, Micro-economie, Staathuishoudkunde | Wiskunde: Wiskunde voor economisten en managers, Statistiek, Kanstheorie, Gevorderde wiskunde, Gevorderde kanstheorie en statistiek, Financiële wiskunde, Operationeel onderzoek, Wiskunde voor financiële transacties | Wetenschappen: Natuurkunde, Scheikunde, Natuurkunde en scheikunde laboratorium, Algemene en industriële scheikunde, Chemische technologie, Industriële natuurkunde | Sociale wetenschappen: Psychologie, Sociologie, Filosofie | Technologie: Elektriciteit, Elektrotechniek, Elektronica, Computerondersteund ontwerp (CAD) en materiaaltechnologie, Werktuigmachines en produktica, Energietechnologiën, Technology: a State of the Art | Informatica: Inleiding op informatica, Databasebeheersystemen, Gegevensanalyse, Informatiesystemen analyse, Informatiesystemen ontwerp | Beheer: Logistiek en productie, Personeelsbeheer, Onderneming rollenspel, Ondernemingsstrategie (Seminar), Organisatiemodellen, Voorbereiding voor de rol van manager (Seminar) | Marketing: Inleiding op marketing, Marktonderzoek, Strategic Marketing Management | Milieu: Milieu en industriële ecologie, Ondernemerschap en milieu.
in 1997. Kort daarna bood een Vlaamse IT consultancy bedrijf me een betaalde opleiding van drie maanden in programmering aan — een waardevolle set vaardigheden die ik graag zou leren.

Dit leidde me tot een reeks functies voor een paar Vlaamse IT consultancy bedrijven te Brussels uit te oefenen, eerst in de banksector en vervolgens bij het ministerie van Financiën. Ik haalde een Java certificering in 2004 maar toen voelde het als rondjes draaien: ik haalde geen voldoening meer uit mijn werk.

John Hayes Prize 2022 for excellence in translation
Franse Certificat Voltaire, expertniveau (99e percentiel)

Op dat moment had ik meestal Engelse literatuur al tien jaren gelezen, en mijn liefde voor talen tot slot het overnam. Ik ben als zelfstandige vertaalster in 2005 gestart, met de stem van mijn leraar Engels in mijn hoofd, die vele jaren geleden me adviseerde om vertaalster te worden. Ik haalde de Diploma in Translation (DipTrans) van de Chartered Institute of Linguists (CIOL) in 2008.

Na meer dan 19 jaren in dit mooie en verrijkende beroep, in de dienst van veeleisende ondernemingen en hun communicatie, maar ook, meestal, in de dienst van IGO’s, NGO’s, verenigingen en andere entiteiten die voor sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke vooruitgang werken, bleek het uit dat ik op gespannen voet met de heersende benaderingen op de vertaalmarkt stond: bijna stelselmatig en onredelijk gebruik van machinevertaling en kunstmatige intelligentie (inclusief, in toenemende mate, onder uitgevers), te vaak met veronachtzaming van kwaliteit, van de toegevoegde waarde van menselijke vertaling, en van de werkomstandigheden van vertaalsters en vertalers.

Dit leidde me aan mijn loopbaan als vertaalster een einde te maken, en nieuwe professionele paden te verkennen.

Zoek op het web met
om bomen te planten!

Specialisaties

Mijn idee-fixe is het heldere schrijven en nauwkeurige communicatie. Mijn idealen zijn sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke vooruitgang, die voornamelijk afhangen van eerbiediging van de mensenrechten, alsook eerlijke, rechtgeaarde en duurzame instellingen, ondernemingen, internationale samenwerking and menselijke ontwikkeling.

Mijn academische achtergrond and parcours ook van nature leidden me tot vertalingen omtrent vermogensbeheer, handelsrecht, geschillen en arbitrage.

Redactionele inhoud en communicatie

> Inhoud voor publicatie <

Belangenbehartiging, thema-artikelen, opiniestukken, persberichten, verslagen, websites, bedrijfscommunicatie, inhoud marketing, brochures en pamfletten, enz.

> Algemene inhoud of inhoud mbt mijn specialisaties <

Internationale samenwerking, IGO’s (intergouvernementele organisaties)
en NGO’s (niet-gouvernementele organisaties)

Financiële en juridische vertaling

Klik op de pijlen voor meer details of hier voor voorbeelden.

Internationale samenwerking

Mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten

Armoede, honger (agro-, voedsel- en visserijsystemen) en WASH (water, sanitatie en hygiëne)

Onderwijs, informatie- en mediawijsheid, desinformatie

Democratie, grondrechten en fundamentele vrijheden, institutionele processen

Bedrijven en mensenrechten, arbeidsmarkt, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Zie voorbeelden hieronder.

Financiële en juridische vertaling

Vermogensbeheer

Investeringsfondsen, marktoverzichten, investeringstrategiën, prospectussen, EID, maandelijkse bijwerkingen, nieuwsbrieven, blogartikelen, enz.

Aandelen, obligaties, derivaten, hedge funds, ICBE’s, beheerfondsen, stichtingen, enz.

Verantwoord beleggen, ESG-beleggen

Handelsrecht, geschillen en arbitrage

Institutionele arbitrage, ad hoc arbitrage, verklaringen, notulen, juridische correspondentie.

> Vanzelfsprekend in alle vertrouwelijkheid. <

Vertaalvoorbeelden

Hier is een selectie van vertaalvoorbeelden, waarbij u uw eigen opinie over de kwaliteit van mijn werk kan vormen.

Voorbeeld 2 (Franse vertaling, uit het Engels): Répartition de la diversité génétique humaine selon Lewontin : cadre théorique et impact

Voor alle duidelijkheid, probeer alstublieft “ras” niet meer te zeggen, maar liever “zogenaamd ras”. Wist u dat een gelijkaardige bewoording (“prétendue race”) in de Franse strafwetboek gebruikt wordt, bij voorbeeld in artikel 225-1, die de verschillende soorten discriminaties somt op?

Bewoording “so-called race” wordt ook gebruikt, hoewel niet systematisch, op www.racepowerofanillusion.org — een prima bron als u een Engelstalige publiek toespreekt.

Voorbeeld 3 (Franse vertaling, uit het Nederlands): Les journées de la traduction font sortir les traducteurs de l’ombre : « Mon nom en couverture ? Je ne dis pas non. »

#NameTheTranslator #LesTraducteursExistent

Code de la propriété intellectuelle (Franse intellectuele eigendomswet), artikel L112-3: ‘De auteurs van vertalingen, bewerkingen, omzettingen of anderszins herstructureringen van intellectuele werken worden door deze bepalingen beschermd. . . .’

Voor een niet exhaustieve opsomming van wat de Franse recht als intellectueel werk beschouwd, zie artikel L112-2.

Wat zeggen klanten over mij?

‘Since September 2017, Joëlle translated over 750,000 words for us in the field of international cooperation and development, and also occasionally provided French subtitling and English captioning for short videos. Doing so, she consistently delivered French translations which required very little review, and showed great responsiveness and attention to detail. I recommend her services for French translation in the field of international cooperation.’

Harun SalahManaging Director at Prime Production Ltd

(aanbeveling op mijn LinkedIn pagina, 13 juni 2023)

‘As a Translation Project Manager, I collaborated with Joëlle for about seven years. She takes great pride in her translation work and treats her craft as an art. Whenever we had a project requiring serious thought and involvement from the linguist's side, I liked to rely on Joëlle and trusted her work. Joëlle goes always above and beyond to surpass expectations, and we trust her expertise.’

Alexander ZinchenkoTranslation & Localization Department Manager at MasterWord

(aanbeveling op mijn LinkedIn pagina, 18 oktober 2022)

‘As a Translation Project Manager, I collaborated with Joëlle for about seven years. She showed a lot of dedication to her work, great attention to detail and was always very responsive. She also was our preferred English to French translator for many clients, especially for editorial content. On one particular occasion, Joëlle's excellent French translation actually helped me to make sense of the rather poorly written IT marketing material we had been given as the English source text.’

Yvonne CockerFormer Senior Translation Project Manager at Surrey Translation Bureau

(aanbeveling op mijn LinkedIn pagina, 18 januari 2023)

‘As a Translation Project Manager, I collaborated with Joëlle for about four years, during which she translated editorial content from Dutch to French for the culture and tourism sector. We were always very satisfied with her French translations.’

Dr. Farkas-HubrichTeacher of German and former Translation Project Manager

(aanbeveling op mijn LinkedIn pagina, 13 oktober 2022)

Neem contact op

()

Gelieve te noteren dat ik per 1ste april 2024 geen meer vertaling en aanverwante diensten verleen.

“Door tot een man te spreken in een taal die hij begrijpt, bereikt u zijn hoofd. Door tot hem te spreken in zijn eigen taal, bereikt u zijn hart.” – Nelson Mandela

Uw boodschap werd met de grootste zorgvuldigheid gecreëerd. Die vertaal ik in het Frans ook met de grootste zorgvuldigheid – voor de bedoeling van uw boodschap alsook voor de juiste manier om die in het Frans over te brengen, zodat u het hart van uw doelpubliek kan bereiken.

Om een offerte aan te vragen, gelieve de te vertalen documenten of de te ondertitelen videos gewoon naar voor evaluatie te sturen. U kunt er zeker van zijn dat vertrouwelijke informatie zoals het hoort behandeld zal worden (bijvoorbeeld, embargo persberichten).

Voor teksten van algemene aard of met betrekking tot mijn specialisaties als hierboven beschreven, verleen ik, op basis van uw specifieke behoeften en wensen:

  • – Franse vertalingen uit het Engels en het Nederlands;
  • – revisie (bilingual editing), herziening (monolingual editing) en proeflezen van dergelijke Franse vertalingen, per definities in standaard ISO 17100:2015;
  • – controle van de opmaak en DTP na vertaling (die een langere of kortere tekst meestal levert op[1]), in Word, PowerPoint of InDesign;
  • – glossary building;
  • – Engels-Frans ondertitelen, alsook Engels-Frans en Frans-Frans ondertitelen voor doven en slechthorenden;
  • – prooflezen en herziening van documenten geschreven in het Frans (die geen vertalingen zijn) (handschriften, proefschriften, onderzoeksartikelen, enz.).

Franse Certificat Voltaire, expertniveau (99e percentiel)

[1] Verschillen in tekst lengte zijn frequent en normaal na vertaling. Van Engels naar Frans zal de tekst doorgaans 15% tot 25% langer zijn, zoals het geval is naar alle Romaanse talen. Vertalingen van Engels naar Duits of Nederlands (Germaanse talen) kunnen soms zelfs 35% langer dan de brontekst zijn. Dit betekent ook dat vertalingen van Nederlands naar Frans vaak korter dan de brontekst zijn.